Framsidan

PUL

Informationstext gällande behandling av personuppgifter i samband med besök på Takeda Pharma AB:s webbplats, ibumetin.se.

Takeda Pharma ABs integritetsskydd

Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du ska erhålla klarhet gällande lämnade personuppgifter och hur de används.

Takedas Pharma AB’s integritetsskydd omfattar den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna webbplats, www.ibumetin.se.

Hur webbinformationen används

De personuppgifter du skickar in till oss används endast till att kunna besvara dina frågor.

Säkerhet

Takeda Pharma AB har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter

Du kan när som helst kontakta oss och begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat.

E-post: infosweden@takeda.comTelefon: 08-731 28 00

Disclaimer

Ansvarsfriskrivning

 1. Användningsvillkor
 2. Informationens syfte
 3. Användning av material samt upphovsrätt
 4. Länkar till andra webbplatser
 5. Integritetsskydd
 6. Information i befintligt skick
 7. Friskrivning från skadeståndsansvar
 8. Tillämplig lag
 1. Användningsvillkor
  Användningen av Takedas webbplats (ibumetin.se) omfattas av följande villkor samt av alla andra tillämpliga lagar och föreskrifter. Genom att använda materialet på denna webbplats åtar du dig att utan begränsningar eller förbehåll godta dessa användningsvillkor och bekräftar du att eventuella andra överenskommelser mellan dig och Takeda Pharma AB (”Takeda”) ersätts av dessa användningsvillkor med avseende på detta ämne.
 2. Informationens syfte
  Informationen som redovisas på denna webbplats är endast i upplysningssyfte och är inte avsedd att ersätta råd från läkare eller rekommendationer från vårdpersonal.
 3. Användning av material samt upphovsrätt
  Du får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från denna webbplats. Denna information är avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Takeda först har medgivit detta skriftligen. Denna webbplats och materialet därpå, inbegripet men inte begränsat till all text och alla bilder (”material”), ägs av Takeda, av dess dotterbolag eller av dess samarbetspartner. Ingen licens eller rätt till varumärken, patent, affärshemligheter, tekniker, produkter, processer eller andra immaterialrättsligt skyddade rättigheter tillhörande Takeda, dess dotterbolag eller dess samarbetspartner beviljas eller underförstås.
 4. Länkar till andra webbplatser
  Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Takeda tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.
 5. Integritetsskydd
  Takeda fäster mycket stor vikt vid integritetsskydd. På vissa registreringsformulär på vår webbplats uppmanas användarna att ge oss kontaktuppgifter (till exempel namn, postadress och e-postadress). Dessa uppgifter använder vi för att skicka information om vårt företag till användare. Användaruppgifter röjs eller säljs aldrig. Personuppgifter samlas in enbart under registreringsprocessen, och e-postadresser används enbart för leverans av beställd information.
 6. Information i befintligt skick
  Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Takeda gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. Takeda tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig Takeda att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av Takeda eller dess dotterbolag.
 7. Friskrivning från skadeståndsansvar
  Takeda skall inte ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information. Takeda friskriver sig från allt ansvar för direkt och indirekt skada, avtalsbrottsrelaterad skada, följdskada, straffskadestånd, specifik skada, annan skada, uteblivna möjligheter, utebliven vinst och all annan förlust eller skada oavsett slag. Denna begränsning gäller även skada eller virus som kan påverka din datorutrustning.
 8. Tillämplig lag
  Denna ansvarsfriskrivning och materialet på denna webbplats skall lyda under och tolkas i enlighet med materiell svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med denna ansvarsfriskrivning skall, om de inte löses i godo, avgöras av svensk domstol.

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

Cookies

En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (s.k. sessioncookie) eller för en längre tid. Cookies används bland annat för att spara inställningar du har gjort på webbplatsen, för att se vilka sidor du har besökt tidigare för att vid nästa besök leda dig till nyheter inom ditt intresseområde samt för att ge webbplatsen bättre statistik över antal besökare.

Hur ibumetin.se använder cookies

Ibumetin.se använder sig av persistent cookies som ligger kvar på hårddisken tills den raderas – antingen av användaren eller av servern som skapade cookien. Sådana cookies kan användas för att hålla koll på återkommande besökare och deras vanor eller för att personanpassa webbsidor. Men inget hindrar användaren från att radera dem. Ibumetin.se använder sig också av sk. sessioncookies. En sessioncookie lagras endast temporärt på din dator under den tid du besöker en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Hur du tar bort dina cookies

Om du inte önskar att cookies sparas temporärt eller över längre tid på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. En sådan ändring kan dock medföra att du inte kan använda samtliga funktioner på ibumetin.se. Se vidare din webbläsares dokumentation och hjälp.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på ibumetin.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. På ibumetin.se används cookies för att hjälpa oss att göra vår besöksstatistik mer tillförlitlig och för att öka funktionaliteten för våra användare.