Förstora texten Förminska texten

Ibumetin tabletter 400 mg

Hur verkar Ibumetin 400 mg?

Den receptfria värktabletten Ibumetin innehåller det verksamma ämnet ibuprofen som hjälper vid lätta till måttliga smärttillstånd t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk och mensvärk. Ibumetin 400 mg används även vid ledförändringar (artros) samt ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Ibumetin har goda antiinflammatoriska egenskaper och fungerar dessutom febernedsättande.
Ibumetin 400mg är delbar. Har du inte behov av en hel tablett är den lätt att bryta av på mitten.

Ibumetin verkar snabbt; oftast märker du effekt redan inom 30 minuter. Maximal effekt får du inom 1-2 timmar och den varar i minst 6 timmar.

Så här använder du Ibumetin

Precis som för andra smärtstillande och febernedsättande värktabletter är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen; bipacksedeln. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen.

Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då är det viktigt att man följer de doseringsanvisningar som den som har skrivit ut läkemedlet har angett.

Man ska inte ge Ibumetin 400 mg till barn under tolv år utan att en läkare har rekommenderat det.
Vid mensvärk är det bra att ta medicinen så snart man känner av besvären. Då blir effekten bättre.

Viktigt

Ibumetin ska inte kombineras med andra smärtstillande mediciner utan att man först har talat med läkare eller apotekspersonal. Eftersom många värkmediciner liknar varandra kan det leda till att den totala dosen blir för hög. En för hög dos kan vara farlig och öka risken för biverkningar.

Läkemedel som innehåller ibuprofen, t ex Ibumetin, ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Under amning ska man rådgöra med läkare vid mer än tillfälligt bruk av ibuprofen.
Mer information om hur du använder Ibumetin hittar du i FASS.